Reklamačný poriadok internetového obchodu Lajo - Zbrane

Firma Ladislav Blatnický - LAJO sa každý deň snaží robiť prácu najlepšie ako vieme a poskytovať Vám perfektné služby. Stále sme však len ľudia a tak sa aj napriek našej snahe môže stať, že niečo sa jednoducho pokazí. Ak teda potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste u nás objednali, alebo ho chcete vrátiť, prečítajte si prosím nasledovné informácie.


Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode Lajo - Zbrane je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť bezodkladne najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky v pracovné dni na +421 (0) 903/ 202103. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte prostredníctvom našich kontaktných údajov! Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu servisného miesta Ladislav Blatnický - LAJO, Dojč 13, 906 02 Dojč. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou ! Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali e mailom s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa, riadne vyplnený záručný list, ktorý obsahuje dátum a miesto predaja (firemné razítko), podpis predávajúceho, typové označenie a výrobné číslo tovaru (pokial obsahuje), ktorého závady sú reklamované. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v príprade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. O reklamácií rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty máte právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí reklamácie telefonicky, resp. e-mailom a zároveň Vám bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doručenou poštou reklamačný protokol.

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať záručné podmienky vrátane užívateľskej príručky (manuálu k obsluhe). V prípade používania výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom k obsluhe) nesie kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú, sám a ich následná reklamácia bude uznaná za neoprávnenú. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohto typu pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako i použitím, údržbou či inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom na obsluhu). Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok (prach, voda, atď.) do zariadenia, či poškodením spôsobeným vyššou mocou. Na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami, alebo nesúci znaky nekvalifikovanej opravy sa záruka nevzťahuje.

Predávajúci nezodpovedá za prípadne závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za závady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť do svojho počítača kliknutím na TENTO ODKAZ. Vyplnený reklamačný formulár nám prosím zašlite spolu s reklamovaným tovarom na adresu spoločnosti, resp. ho môžete zaslať emailom.

Tento formulár nám prosím vyplňte a zašlite spolu s tovarom na našu adresu: Ladislav Blatnický - LAJO , Dojč 13, 906 02 Dojč, resp. na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Nezabudnite podrobne popísať závadu na tovare. Táto informácia nám umožní zvoliť najrýchlejší postup pre vybavenie Vašej reklamácie.

Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť v najskoršom termíne, najneskôr však do 30 dní od začatia reklamačného procesu. O ukončení reklamácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade odôvodneného zamietnutia reklamácie si môžete reklamovaný tovar prevziať osobne alebo Vám ho pošleme dobierkou.

Alternatívny spôsob riešenia sporov
Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na
predávajúceho so žiadosťou o nápravu a podať návrh na začatie "Alternatívneho riešenia sporov" na základe platnosti Zákona č. 391/2015. 
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK


 
 

Top

Kontaktujte nás

Môžete nás kontaktovať v Utorok až Piatok od 9.00 - 12.00 h a od 13.00 - 17.30 h, v Sobotu od 9.00 - 12.00 h. 

Tel: +421 903 202 103
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 

Nákup na splátky

U nás môžete využiť nákup na splátky cez spoločnosť Quatro.

Quatro - nákup na splátky